2021年5月14日

Free 43000000 VND upon register!

Nội dung khuyến mãi

Gói thưởng 1: Thưởng đăng ký

Đăng ký tài khoản để nhận miễn phí tiền thưởng chào mừng lên đến 43,000,000 ₫

Gói thưởng 2: Thưởng nạp tiền

Thưởng nạp 3 lần, tổng giá trị lên đến 21,000,000 ₫

Nạp lần 150%5000000(Tiền gửi+Tiền thưởng) x 10
Nạp lần 2100%5000000(Tiền gửi+Tiền thưởng) x 10
Nạp lần 320%11000000(Tiền gửi+Tiền thưởng) x 10

Gói thưởng 3: thưởng hoàn tiền

Tổng lợi nhuận âm hoàn lại 5% trong vòng 7 ngày đăng ký tài khoản

Lợi nhuận âm5%500000010

03

Quy tắc và điều khoản

Sau khi đăng ký tài khoản vui lòng điền đầy đủ họ tên thật, điện thoại di động, email và các thông tin khác trước khi đăng ký nhận khuyến mãi. Bạn không thể sửa đổi thông tin tài khoản cá nhân của mình trước lần rút tiền đầu tiên.

Khuyến mãi nạp tiền: Số tiền nạp tối thiểu là 600,000 ₫ , hoàn thành lần nạp đầu tiên trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký và hoàn thành lần nạp thứ 2 và thứ 3 trong vòng 15 ngày, quá hạn sẽ được xem như từ chối khuyến mãi gửi tiền.

Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng gói lời mời đặc biệt của VIP một lần; cấp độ WIN365 tương ứng sẽ được duy trì 6 tháng. Nếu sau 6 tháng mà không đạt được doanh thu cược tương ứng với cấp độ hiện tại thì sẽ được điều chỉnh theo cấp độ thực tế.

Mỗi một tài khoản, mỗi số điện thoại di động, địa chỉ email, cùng một thẻ ngân hàng, mỗi địa chỉ IP, và mỗi máy tính chỉ được hưởng một lần khuyến mãi. Nếu vi phạm chúng tôi có quyền bảo lưu vô thời hạn để thẩm định thu hồi tiền thưởng và các lợi nhuận phát sinh. Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu cược đối lập, lạm dụng và gian lận khuyến mãi, sẽ bị tước tư cách tham gia khuyến mãi

Hoàn trả lợi nhuận âm: nếu tài khoản cược trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký có tổng thắng thua được xem là thua, sẽ được hoàn trả 5% cho tiền thua cược, tiền thưởng tối đa 5,000,000 ₫ . Nếu thỏa các điều kiện, tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi hoàn tất kiểm traVí dụ: trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký, tài khoản có tổng thắng thua là tổng thắng 100,000,000 ₫ , không được nhận hoàn trả.Ví dụ: trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký, tài khoản có tổng thắng thua là tổng thua 2000,000 ₫ , tiền thưởng hoàn trả là 100,000 ₫